Rodeo Architects

CASE FREDRIKSTAD - BYLABORATORIUM FOR NÆRHETSBYEN
RAPPORT: Kartlegginger og analyser av nærhetsbykvaliteter i sentrumsområdet i Fredrikstad