Rodeo Architects

Fra befaring, juni 2014.

Fra befaring, juni 2014.

Arbeidet startet med en felles befaring på Utøya før sommeren der alle de fire teamene ble kjent med stedet.

Daglig leder Henning Sunde; "Vi fikk både høre om de morsomme historiene fra tidligere sommerleiere og selvsagt de tragiske hendelsene 22.juli. Det var en sterk opplevelse og vi må gi ros til utvalget som jobber med dette for en bred og inkluderende prosess de tar oss med på.

Det skal også sies at det har vært et vanskelig arbeid. Det er mange forskjellige tanker og følelser som skal resultere i noe helt konkret. Og ofte kan disse være motstridende eller i hvert fall er det en hårfin balansegang mellom hvordan ting kan tolkes og oppleves.

Det blir spennende å se på hvordan forslagene mottas, både blant de berørte og blant allmennheten. De andre teamene er folk vi har stor faglig respekt for, så det blir interessant å se hvordan de har tolket oppgaven. Uansett hva som skjer, har dette vært et arbeid vi er utrolig takknemlige over å kunne ha tatt del i, både faglig og personlig."

Besøk utoya.no for mer.